Ninh Thuận: 14 dự án khu đô thị cần tìm nhà đầu tư trong năm 2021

Mới đây UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quyết định số 3578/KH-UBND với các thông tin liên quan việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện các dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh trong năm 2021.

Theo quyết định trên, 14 dự án khu đô thị, khu dân cư sẽ được tỉnh Ninh Thuận kêu gọi đấu thầu trong năm nay gồm:

– Dự án Khu đô thị mới ven bờ Tây Nam Đầm Nại – Khu 1;
– Dự án Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại – Khu 4.1;
– Dự án Khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại – Khu 4.2;
– Dự án Khu nhà vườn trồng cây ăn quả – Khu 5;
– Dự án Khu đô thị mới Tây Bắc;
– Dự án Khu đô thị mới Bờ sông Dinh;
– Dự án Khu đô thị mới bờ Bắc sông Dinh;
– Dự án Khu đô thị mới Phủ Hà;
– Dự án Khu đô thị mới Khánh Hải;
– Dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Ông;
– Dự án Khu đô thị mới Tám Ký;
– Dự án Khu đô thị mới phía Nam cầu Phú Quý;
– Dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná;
– Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3).

Dự án bất động sản ven biển ninh thuận 2021

Dự án bất động sản ven biển tại Ninh Thuận. Ảnh: Báo đầu tư

Trong số các dự án trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành, đơn vị có liên quan tiến hành thẩm định các dự án khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K3), khu đô thị mới Tây Bắc, khu đô thị mới ven Đầm Nại các khu: 4.1, 4.2, 5, để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương nơi có dự án tiến hành thẩm định các dự án gồm: Khu đô thị mới ven Đầm Nại (khu 1), Khu đô thị mới Bờ sông Dinh, Khu đô thị mới Khánh Hải, Khu đô thị mới Bắc Sông Ông, Khu đô thị mới Tám Ký, Khu đô thị mới phía Nam cầu Phú Quý, Khu đô thị mới Đầm Cà Ná (quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư năm 2020). Sau khi thẩm định sẽ trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đồng thời Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch trên từ giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư đến giai đoạn lựa chọn chủ đầu tư dự án; Sở cần tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả và tiến độ thực hiện kế hoạch định kỳ mỗi tháng 1 lần.

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện dự án khu đô thị mới, khu dân cư mới sau khi thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án; tổng hợp báo cáo định kỳ gửi UBND tỉnh.

( Theo Hải Âu / Thanhnienviet.vn )