Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 1 bến nhập khí cho Trung tâm Điện lực LNG giai đoạn 1

Một bến nhập khí LNG trọng tải đến 97.000 tấn để phục vụ trực tiếp Trung tâm Điện lực LNG giai đoạn 1 (1.500 MW) vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ sung tại Văn bản số 479/TTg-CN ngày 23/4/2020.

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đề nghị của Bộ Giao thông vận tải bổ sung một bến nhập khí hóa lỏng thiên nhiên (LNG) trọng tải đến 97 nghìn tấn cho khu bến cảng Cà Ná, thuộc cảng biển Ninh Thuận (tỉnh Ninh Thuận) để phục vụ Trung tâm điện lực LNG giai đoạn 1.

Cảng Cà Ná Ninh Thuận

Phối cảnh Dự án Cảng biển Cà Ná – Ninh Thuận.

Cụ thể, bổ sung một bến nhập khí LNG trọng tải đến 97.000 tấn để phục vụ trực tiếp Trung tâm Điện lực LNG giai đoạn 1 (1.500 MW) đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung tại Văn bản số 479/TTg-CN ngày 23/4/2020.

Đối với quy hoạch cảng nhập và trung chuyển LNG quốc gia sẽ được xem xét trong Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương thống nhất với UBND tỉnh Ninh Thuận về quy hoạch tổng thể mặt bằng khu bến cảng Cà Ná đáp ứng nhu cầu từng giai đoạn và định hướng phát triển lâu dài.

UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức thực hiện việc cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định pháp luật; có trách nhiệm tiếp tục tiếp thu, làm rõ các ý kiến của các bộ, ngành liên quan đảm bảo hiệu quả khi đầu tư, đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.

Dự án Trung tâm Điện lực LNG Cà Ná (giai đoạn 1) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch điện VII, tiến độ vận hành vào năm 2025 – 2026. Các giai đoạn tiếp theo sẽ được xem xét cụ thể trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Dự án có quy mô đầu tư gồm: 1 nhà máy điện khí sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, công suất 1.500 MW; cảng nhập khí LNG đáp ứng quy mô sản lượng thông qua cảng 4,8 triệu tấn/năm; kho chứa khí công suất 4×1,2 triệu tấn/năm, với 4 bồn chứa, mỗi bồn có sức chứa 180.000m3.

 

( Theo PV / tapchicongthuong )

Link gốc: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thu-tuong-chinh-phu-dong-y-bo-sung-1-ben-nhap-khi-cho-trung-tam-dien-luc-lng-giai-doan-1-80073.htm