Tăng mạnh số doanh nghiệp bất động sản quay trở lại hoạt động

Trong 10 tháng đầu năm 2020, số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tăng 49,4% so với cùng kỳ năm 2019, theo báo cáo của Cục Quản lý Kinh doanh.

Báo cáo của Cục Quản lý Kinh doanh cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2020, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước, là 13.502 doanh nghiệp.

Bất động sản thời covid 19
Bất động sản là một trong nhiều ngành nghề phải chịu tác động tiêu cực của dịch covid-19

Kinh doanh bất động sản là một trong ba ngành kinh doanh có lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng so với cùng kỳ với mức tăng 49,4%. Ngoài ra còn có ngành sản xuất phân phối điện, nước, gas; Giáo dục và đào tạo với tỷ lệ tăng lần lượt là 43% và 31,4% so với cùng kỳ.

Phần lớn doanh nghiệp giải thể có thời gian hoạt động ngắn với số doanh nghiệp hoạt động dưới 1 năm chiếm 4,2%, số doanh nghiệp hoạt động từ 1 đến dưới 5 năm chiếm 64,5%. Theo Cục Quản lý Kinh doanh, những doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ rất dễ chịu tổn thương do tác động tiêu cực từ những cú sốc bên ngoài.

Không riêng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng, trong 10 tháng qua, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2019 với 37.710 doanh nghiệp và tăng ở hầu hết các lĩnh vực.

Riêng với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, số doanh nghiệp quay lại hoạt động tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2019, có 1.020 doanh nghiệp.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các lĩnh vực bị tác động bởi dịch bệnh đã có dấu hiệu phục hồi.

( Theo Khánh Trang – Thanhnienviet )